سوختگی فرش

سوختگی فرش + روش های از بین بردن آن

سوختگی فرش + روش های از بین بردن آن یکی از مسائلی که در بیشتر خانه های ایرانی ممکن است به دلایل مختلف اتفاق بیافتد سوختگی فرش است که قسمتی کوچکی از فرش دچار آسیب می شود و همین مقدار…