مهاجم برزیلی گلزن

مهاجم برزیلی گلزن مد نظر پرسپولیس را بشناسید

مهاجم برزیلی گلزن مد نظر پرسپولیس را بشناسید همین چند شب پیش بود که محمد حسن انصاریفرد خبر مذاکره جدی با دو گزینه مطرح برای خط حمله را در برنامه تلویزیونی فوتبال برتر اعلام کرد. حال گمانه زنی برای شناختن…