تحقق رویا هواداران خانم پرسپولیس

تحقق رویا هواداران خانم پرسپولیس

تحقق رویا هواداران خانم پرسپولیس به گزارش نازشو – بی شک اگر از هر هوادار خانم پرسپولیس درباره آرزو اش می پرسید حتما یکی از آن حضور در ورزشگاه و دیدن بازی تیم مورد علاقه خود بود. اما تحقق رویا…