علی کریمی

خواهش علی کریمی از طاهری

نازشو بعد از اینکه علی اکبر طاهری بخاطر پرونده های پرسپولیس در فیفا از هواداران درخواست کمک کرد و گفت احتمال دارد پرسپولیس دچار مشکلاتی شود بیشتر هواداران به این پیام لبیک گفتند و با پرداخت کردند مبلغی از باشگاه…