بدون تاریخ بدون امضا

شانس بالای فیلم بدون تاریخ بدون امضا برای نمایندگی ایران در اسکار 2019

شانس بالای فیلم بدون تاریخ بدون امضا برای نمایندگی ایران در اسکار 2019 به گزارش نازشو – همانطور که می دانید اسکار 2019 قرار است در تاریخ  24 فوریه 2019 بزگزار شود و کشور های مختلف در حال تعیین فیلم نماینده…