کباب تابه ای با مرغ

کباب تابه ای با مرغ را متفاوت تر از همیشه آماده کنید

کباب تابه ای با مرغ را متفاوت تر از همیشه آماده کنید کباب که بیشتر با گوشت قرمز تهیه می شود اما امروز به علت قیمت بالای گوشت قرمز مصرف آن کمتر شده و مرغ جایگزین بسیار خوبی برای جایگزین…