پاسپورت امریکای باران کوثری

پاسپورت امریکای باران کوثری چند ساعتی است تصویری منتسب به پاسپورت آمریکاییباران کوثری در فضای مجازی منتشر شده که تاکنون تایید یا تکذیبی از سوی این بازیگر نسبت به این موضوع منتشر نشده است. با توجه به تردیدی که در صحت و سقم تصویر منتسب به پاسپورت باران کوثری وجود داردجهانگیر کوثری پدر این بازیگر،بدون …

نوشته پاسپورت امریکای باران کوثری اولین بار در بنبک. پدیدار شد.