تغذیه قبل تمرین ورزشی باید چگونه باشد

تغذیه قبل تمرین ورزشی باید چگونه باشد برای موفقیت در رشته ورزشی و رسیدن به اهداف ورزشی تغذیه عامل بسیار مهمی است.تاثیر تغذیه در افزایش بازده فعالیت های ورزشی و تناسب اندام است.استفاده از مواد غذایی مفید و مقوی علاوه…