سفر به باکو

قبل از سفر به باکو حتماً بخوانید.

سفر به باکو موضوع امروز مطلب سایت نازشو نیز می باشد. باکو بزرگترین شهر کشور آذربایجان نیز می باشد که به علت ساحلی بودند و پارک های بسیار زیاد پرجمعیت ترین شهر این کشور هم نیز محسوب می شود و…