نکاتی در مورد تیپ مشکی

نکاتی در مورد تیپ مشکی نکاتی در مورد تیپ مشکی ، برای برخی از افراد تیپ مشکی ویژگی هایی دارد که تیپ های دیگر این ویژگی را ندارند مثلا یک تیپ مشکی ممکن است فرد را منحصر بفرد و یا…